Hoe creëer je een deadline voor een verkoopfunnel

In dit artikel staat beschreven hoe je een deadline creëert voor een verkoopfunnel. 

Wat heb je nodig:

Met de Deadline functie kun je gedurende een bepaalde periode een speciale deal aanbieden. Hiervoor moet je de toegangstijd van de pagina definiëren in de tijdslimietinstellingen nadat je deze functie in de funnel hebt geactiveerd. 
Je kunt de deadline functie alleen gebruiken in de funnelstappen "Bestelformulier" en "Verkooppagina". Het is niet mogelijk om deze functie in te schakelen voor de andere soorten pagina's (Landingspagina, Inline-formulier, Bedankpagina, enz.).
Wanneer je een deadline toevoegt aan een "Bestelformulier" of "Verkooppagina", wordt deze deadline toegewezen aan elke potentiële klant. Met andere woorden, elke potentiële klant krijgt een vooraf bepaalde periode van toegang, ongeacht de datum en het tijdstip van registratie.
Zodra de deadline is verstreken, zal hij/zij worden doorgestuurd naar een pagina die jij hebt geselecteerd, hiervoor kunnen alle soorten pagina's worden geselecteerd.

A. Hoe creëer je een deadline voor een verkoopfunnel?

1. Eerst ga je naar je verkoopfunnel, en klik je op "Deadline instellingen" (nummer 1 op de afbeelding)

2. Klik dan op "Deadlinefunctie inschakelen" (nummer 2 op de afbeelding)

3. Je moet een tijdsindicatie geven van het aantal dagen dat de pagina's beschikbaar zullen blijven in het "Vervaldatum deadlinepagina" veld (nummer 3 op de afbeelding).

Bijvoorbeeld, als de vervaldatum van de pagina is ingesteld op 6 dagen, is de funnelstap 6 dagen nadat iemand ervoor heeft gekozen zich te registreren niet meer beschikbaar.

4. Je hebt de mogelijkheid om het tijdstip in te stellen waarop de deadline moet verlopen door het vakje "Tijdstip waarop de deadlinepagina moet verlopen" aan te vinken en vervolgens de exacte tijd in te voeren waarop de deadlinepagina moet verlopen (nummer 4 op de afbeelding).

Opmerking: de exact gekozen tijd komt overeen met de tijdzone van de verkoper. Als je bijvoorbeeld de tijd van 15:20 uur hebt gekozen, verloopt de deadline 6 dagen nadat een potentiële klant zich heeft geregistreerd om 15:20 uur op de zesde dag.


5. In het veld  "Funnelstap om naar door te verwijzen nadat de deadline is verstreken" kun je de pagina kiezen waarnaar je jouw prospects wilt doorverwijzen, nadat de deadline is verstreken (nummer 5 op de afbeelding)
Opmerking: Alle soorten pagina's kunnen hiervoor worden geselecteerd.
6. Ten slotte, moet je de pagina('s) kiezen waaraan je een deadline wilt toewijzen, door simpelweg de overeenkomstige velden aan te vinken in het gedeelte  "Beschikbare funnelstappen voor deadline funnel" (nummer 6 op de afbeelding)

Let op: alleen verkooppagina's en betaalpagina's kunnen worden gebruikt voor deadlines.
BELANGRIJK: Sla je Deadline instellingen op als je klaar bent (nummer 7 op de afbeelding).

B. Hoe je op een pagina een deadline kunt synchroniseren met een Countdowntimer?
Als je een countdowntimer in een funnel gebruikt, kiest je de optie  "Dezelfde als deadline funnel instellingen" in de pagina-editor. De twee functies worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd.

Opmerking: Je kunt deze functie alleen gebruiken voor de volgende funnelstappen: "Bestelformulier" en  "Verkooppagina".
Belangrijk: Om de deadline instellingen te laten werken, moet de potentiële klant al geabonneerd zijn, bovendien moet de pagina met het inschrijvingsformulier direct of indirect gelinkt zijn aan de pagina met de deadline. In andere woorden, ons systeem moet een spoor van het e-mailadres van de potentiële klant hebben om de pagina met de deadline weer te geven.
Hier zijn drie scenario's voor een beter begrip van het gedrag van een pagina met deadline:
Eerste scenario:
Een verkoopfunnel met deadline(s) die bestaat uit een opt-in-pagina (pagina met opt-in-formulier): Pagina's met deadlines zijn niet langer beschikbaar voor prospects zodra de deadline is verstreken.
Tweede scenario:
Een verkoopfunnel zonder deadline(s) die bestaat uit een opt-in-pagina (pagina met opt-in-formulier) ~> verwijst door naar een pagina van een funnel die een deadline bevat: Pagina's met deadlines zijn niet langer beschikbaar voor prospects zodra de deadline is verstreken.
Derde scenario:
Een verkoopfunnel met deadline(s),  zonder opt-in-formulier: Pagina's met deadlines blijven beschikbaar voor potentiële klanten zodra de deadline is verstreken.